Informacinis karas uztiko mane prekybos centro tualete.